Exposicions territorials de lluites

Mig segle de lluites

Hem arribat fins aquí gràcies a les dones i homes que han lluitat per la justícia social, per la democràcia, per l’educació, per la cultura o, senzillament, per la dignitat humana, al llarg de molts anys.

Lluites compartides es dedicarà a recordar i a reconèixer aquestes lluites amb diverses accions des de campanyes a les xarxes socials fins a actes públics al carrer.

Entre novembre de 2016 i abril de 2017, destacarem les lluites en aquest país en cinc blocs cronològics, seguint les diferents èpoques per les quals han passat.