En aquest període, hi va haver les primeres lluites socials contra la dictadura en condicions molt i molt difícils. És un període que inclou, per exemple, la vaga dels tramvies a Barcelona de 1951; la Caputxinada de 1966; els inicis de la llarga lluita per un habitatge digne davant el barraquisme; el sorgiment del nou moviment obrer; així com les iniciatives per la defensa de la llengua i la cultura catalanes, com la creació d’Òmnium Cultural l’any 1961 (i clausurat per les autoritats durant el període 1963-1967). En general, i amb algunes excepcions, van ser lluites molt minoritàries, però van obrir el camí a les grans lluites per la democràcia dels anys posteriors.