Durant els anys posteriors a la dictadura, algunes de les esperances es van complir, i d’altres no. És un període complex. En termes generals hi va haver un nivell de mobilització social molt menor al dels setanta, però es van donar moltes lluites importants.

En concret, en aquest període van sorgir moltes lluites monotemàtiques: la lluita contra les nuclears; el «No a l’OTAN» de 1986; la lluita contra el servei militar obligatori; el moviment perquè es destinés el 0,7% del pressupost públic a cooperació internacional, així com les campanyes «En català» de La Crida.

Algunes van obtenir victòries, d’altres no, però totes les experiències són importants i van contribuir a portar-nos cap aquí.