Aquest no és un període fàcil per a les dones, perquè els canvis socials a conseqüència de la crisi i les retallades fan que les feministes hàgim d’estar en guàrdia permanent contra les mesures reaccionàries que perjudiquen les dones, provoquen retrocessos dels seus drets i disminueixen les possibilitats de desenvolupament i progrés. Això fa que sorgeixin diversos grups de dones que, moltes vegades amb formes organitzatives més àgils i des dels marges del sistema, volen fer sentir la seva veu i fer un activisme amb forces renovades.

La presència de l’Assemblea de Feministes Indignades —que aglutina dones, lesbianes i transsexuals de diferents edats, orígens, corrents i moviments— a la plaça de Catalunya amb el moviment del 15-M n’és una mostra. Alhora, altres grups de dones joves van agafant el relleu del canvi generacional arreu del país.

Hi ha realitats que continuen a l’agenda del moviment feminista, com l’avortament, ja que la llei del 2010 no reconeix el ple dret de les dones sobre el seu cos. També el problema de la prostitució, amb la crisi, presenta aspectes molt injustos i de molt difícil solució a partir de les ordenances municipals. L’any 2014 es posa en marxa una plataforma pel dret a la reproducció assistida de totes les dones, i l’any 2016 s’aconsegueix que s’aprovi un protocol per garantir a lesbianes, dones bisexuals i dones sense parella l’accés a les tècniques de reproducció assistida.

Pel que fa a la xacra de la violència masclista, es pot destacar la campanya “Fem Públic”, que visibilitza les agressions sexuals a l’espai públic i porta a l’elaboració d’un protocol d’actuació contra les agressions sexistes a les festes populars.

 

 

En el món laboral, les dones pateixen la manca de feina i les conseqüències que se’n deriven. Per això, l’any 2012 participen amb accions específiques en la vaga general per mirar de fer front a aquest aspecte de la discriminació. Va agafant forma i força la campanya “Vaga de totes”, amb la consigna Les dones movem el món… ara l’aturarem! També en aquests anys es convoquen trobades d’economia feminista que aporten la visió i l’experiència de les dones en aquest camp, alhora que busquen una alternativa al model capitalista.

L’any 2010 es posa en marxa La Independent, una agència de notícies amb visió de gènere, una iniciativa molt necessària per vèncer la invisibilitat o el tractament estereotipat de les dones en els mitjans de comunicació. En aquesta mateixa línia, anys després, el 2016, s’engega la campanya “On són les dones?”, que reclama la presència equilibrada de dones en els llocs d’opinió.

Des del 2012, està en actiu el grup Feministes per la Independència, que participa en totes les mobilitzacions i iniciatives perquè el protagonisme de les dones sigui present en el país que volem. A les jornades “Radical-ment feministes”, dutes a terme el 2016, es van celebrar els 40 anys de feminisme a Catalunya. Es tractava de reconèixer les arrels del moviment i de projectar-lo al futur. La convocatòria, dirigida a dones, lesbianes i transsexuals, va ser un gran èxit de participació i va servir per manifestar la força de les dones en la seva pluralitat i diversitat.

Mercè Otero Vidal

Comparteix a: