Fitxa del dòmino

Ara és el moment de compartir aquestes lluites

ara és el moment de reconèixer-les

aaff_omnum_lona1x2_pagina_4