Fitxa del dòmino

Darrere de les lluites hi ha persones

i darrere de les lluites, històries que han transformat el nostre país

aaff_omnum_lona1x2_pagina_1